logo

Cơ sở 1: Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236) 3 508 467 / 0913 493 986

Khóa học sắp khai giảng

Bồi dưỡng nghiệp vụ

Đào tạo

Huấn luyện nghiệp vụ

Khóa học Ngày khai giảng

Quản lý lãnh đạo

Sơ cấp

Tập huấn vận chuyển hàng hoá nguy hiểm
Thực hiện Thông tư 37/2020/TT-BCT ngày 30 thàng 11 năm 2020. Công ty Cổ phần Giáo dục Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (xăng dầu, LPG, nhựa đường) cho các học viên là các lái xe vận chuyển của các Đơn vị, Công ty đang tham gia vận […]
SÁT HẠCH KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN CHUYỂN HOÁ CHẤT
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phòng chống Covid-19. Sau thời gian tạm ngừng đào tạo, huấn luyện. Ngày 27/9/2020 Trung tâm Giáo dục Đà Nẵng kết hợp cùng Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp sát hạch cho những người lao động là […]
Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí
Ngày 27/10/2020 Công ty Xăng dầu Khu vực V -TNHH MTV phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục Đà Nẵng mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí, các học viên tham gia lớp huấn luyện là các Cửa hàng trưởng và nhân viên đang làm việc […]
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất
Ngày 09 và 10/10/2020 công ty Cổ phần Giáo dục Đà Nẵng đã mở lớp huấn luyện Kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh hoá chất cho các Cán bộ, Nhân viên đang làm quản lý và vận hành tại nhà máy LPG của Công ty TNHH Elf gaz Đà Nẵng, đóng […]
Khách hàng của chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Liên hệ
Cơ sở 1  : Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng.
Tel        : (0236) 3 508 467 / 0913 493 986 
Fax       : (0236) 3 659 691
Email   : trungtamgiaoducdanang@gmail.com
Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype