logo

Cơ sở 1: Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236) 3 508 467 / 0913 493 986

Bồi dưỡng nghiệp vụ
SÁT HẠCH KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN CHUYỂN HOÁ CHẤT

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phòng chống Covid-19. Sau thời gian tạm ngừng đào tạo, huấn luyện. Ngày 27/9/2020 Trung tâm Giáo dục Đà Nẵng kết hợp cùng Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp sát hạch cho những người lao động là lái xe chở hoá chất nguy hiểm cho các đơn vị, công ty đang kinh doanh mặt hàng trên. Buổi sát hạch diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ và học viên nào vi phạm quy chế thi, kiểm tra.

Một số hình ảnh của buổi sát hạch:

Phòng Đào tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Liên hệ
Cơ sở 1  : Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng.
Tel        : (0236) 3 508 467 / 0913 493 986 
Fax       : (0236) 3 659 691
Email   : trungtamgiaoducdanang@gmail.com
Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype