logo

Cơ sở 1: Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236) 3 508 467 / 0913 493 986

Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 06, Tòa nhà NGUYÊN NHẬT, 25 Duy Tân, Tp Đà Nẵng
Học phí: Theo số lượng thực tế/1 lớp
KỸ NĂNG QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO

KHOÁ ĐÀO TẠO 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO 

 1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Nhận biết vai trò và trách nhiệm của người quản lý;
 • Phát triển hiệu quả kế hoạch cá nhân bằng cách đề ra mục tiêu SMART và sử dụng kỹ năng quản lý thích hợp trong công việc;
 • Nhận biêt được những lý do để giao việc và thiết lập một kế hoạch ủy thác hiệu quả;
 • Giao tiếp hiệu quả với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp;
 • Xây đựng tinh thần, thái độ làm việc tích cực trong đội nhằm đạt được mục tiêu của công ty;
 • Áp dụng các kỹ năng động viên các thành viên trong đội ngũ hiệu quả;
 • Đánh giá đúng những kỹ năng của nhân viên trong công việc quản lý hiện tại và phát triển một kế hoạch cải thiện.

2. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

Giới thiệu vai trò quản lý
 • Vai trò của người quản lý.
 • Các chức năng của người quản lý.
 • Các kỹ năng quản lý cần thiết của  người quản lý.
 • 8 yếu tố thành công.
 • Xác định vai trò và trách nhiệm của người quản lý.
 • Xác định các kỹ năng quản lý cần thiết của người quản lý.
Nghệ thuật lãnh đạo
 • Các phong cách lãnh đạo Đông Tây.
 • Các kỹ năng hỗ trợ cho nghệ thuật lãnh đạo.
 • Ứng dụng để định ra phong cách và kỹ năng lãnh đạo phù hợp cho đội ngũ.
Kỹ năng hoạch định cá nhân và quản lý thời gian
 • Hoạch định là gì?
 • Hoạch: mục đích và mục tiêu.
 • Thiết lập mục tiêu SMART.
 • Hoạch định: các mức độ ưu tiên.
 • Thời gian không chờ đợi ai.
 • Khái niệm về quản lý thời gian.
 • Chu kỳ năng lực của bạn.
 • Các tiến trình quản lý thời gian.
 • Tối đa hóa hiệu quả và hiệu năng.
 • Phát hiện kế hoạch hành động.
 • Lập kế hoạch với mục đích và mục tiêu rõ ràng.
 • Nhận biết được các công cụ để quản lý thời gian hiệu quả.
 • Nhận biết được các chiến lược để cải thiện việc sử dụng thời gian.
 • Áp dụng các kỹ năng quản lý thời gian vào công việc thực tế.
 • Phát triển kế hoạch cá nhân

Kỹ năng ủy thác

công việc

 • Ủy thác công việc là gì?
 • Sự quan trọng của việc ủy thác.
 • Tiến trình ủy thác công việc thành công.
 • Các bước ủy thác thành công
 • Xác định các nguyên nhân ủy thác.
 • Biết lập kế hoạch ủy thác công việc cho cấp dưới
Nhà quản lý và kỹ năng giao tiếp
 • Giao tiếp dành cho quản lý là gì?
 • Các loại hình & các hình thức giao tiếp.
 • Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • 8 yếu tố giao tiếp hiệu quả nơi làm việc.
 • Kỹ năng lắng nghe, nói và đặt câu hỏi.
 • Xác định những kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả.
 • Lập kế hoạch hoàn thiện kỹ năng giao tiếp cá nhân.
Kỹ năng động viên và tự động viên
 • Các nguồn động viên con người.
 • Các yếu tố động viên.
 • Nhu cầu con người theo Maslow và Fherberg.
 • Lý thuyết lãnh đạo và động viên.
 • Bí quyết động viên.

 

 • Xác định tầm quan trọng của việc động viên nhân viên.
 • Xác định các yếu tố động viên nhân viên và các kỹ thuật động viên hiệu quả.
Kỹ năng quản lý đội nhóm hiệu quả
 • Xác định mục tiêu hoạt động của nhóm.
 • Xây dựng nhóm làm làm việc hiệu quả.
 • Vai trò của người quản lý nhóm
 • Các kỹ năng cần thiết để quản lý đội nhóm làm việc hiệu quả.
 • Truyền lửa, tạo động lực cho nhóm
 • Sức mạnh của hiệp lực.
 • Nhận thức được vai trò của người quản lý nhóm
 • Xác định được đúng mục tiêu và các kỹ năng cần thiết giúp nhóm làm việc hiệu quả.
Đánh giá cuối khóa học
 • Đánh giá khóa học.
 • Phản hồi đánh giá cá nhân.
 • Phát triển kế hoạch hành động cá nhân
 • Áp dụng các kỹ năng, kỹ thuật đã học vào môi trường làm việc.
 • Củng cố các mục tiêu.
 • Phát triển kế hoạch hành động cá nhân.

Tổng kết.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Liên hệ
Cơ sở 1  : Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng.
Tel        : (0236) 3 508 467 / 0913 493 986 
Fax       : (0236) 3 659 691
Email   : trungtamgiaoducdanang@gmail.com
Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype