logo

Cơ sở 1: Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236) 3 508 467 / 0913 493 986

Bồi dưỡng nghiệp vụ
Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí
Ngày 27/10/2020 Công ty Xăng dầu Khu vực V -TNHH MTV phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục Đà Nẵng mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí, các học viên tham gia lớp huấn luyện là các Cửa hàng trưởng và nhân viên đang làm việc tại các cửa hàng xăng dầu. Đây là lớp huấn luyện thường kỳ nhằm nâng cao nghiệp vụ và cập nhật các Nghị định, Thông tư mới cho người lao động.
Các đơn vị có nhu cầu huấn luyện xin liên hệ số điện thoại: 02363 508 467 (Mr Tiên Sinh)
Một số hình ảnh của lớp huấn luyện.
Phòng Đào tạo.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Liên hệ
Cơ sở 1  : Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng.
Tel        : (0236) 3 508 467 / 0913 493 986 
Fax       : (0236) 3 659 691
Email   : trungtamgiaoducdanang@gmail.com
Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype