logo

Cơ sở 1: Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236) 3 508 467 / 0913 493 986

Bồi dưỡng nghiệp vụ
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất

Ngày 09 và 10/10/2020 công ty Cổ phần Giáo dục Đà Nẵng đã mở lớp huấn luyện Kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh hoá chất cho các Cán bộ, Nhân viên đang làm quản lý và vận hành tại nhà máy LPG của Công ty TNHH Elf gaz Đà Nẵng, đóng tại Kỳ Hà-Chu Lai-Núi Thành- Quảng Nam. Lớp huấn luyện nhằm năng cao nghiệp vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, tuân thủ pháp luật. Sau 2 ngày huấn luyện các học viên đã hoàn thành chương trình và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện.

Phòng Đào tạo.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Liên hệ
Cơ sở 1  : Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng.
Tel        : (0236) 3 508 467 / 0913 493 986 
Fax       : (0236) 3 659 691
Email   : trungtamgiaoducdanang@gmail.com
Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype