logo

Cơ sở 1: Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236) 3 508 467 / 0913 493 986

Bồi dưỡng nghiệp vụ
Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

Chung tay cùng các đơn vị đang kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, ngày 03/10/2020 công ty Cổ phần Giáo dục Đà Nẵng mở lớp đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu. Lớp học gồm có người lao động của các Công ty: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty Cổ phần – Chi nhánh Pvoil Quảng Ngãi; Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần chi nhánh Petec Đà Nẵng và Quảng Nam; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Lý Long Hải. Lớp học nhằm nâng cao kiến thức, bổ xung thêm các Nghị định, Thông tư mới của Chính phủ cho người lao động. Thay mặt ban giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Đà Nẵng ông Đặng Văn Trình đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các học viên cùng các đơn vị đã gửi nhân viên tham gia khoá đào tạọ.

Một số hình ảnh khoá đào tạo:

Phòng đào tạo.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Liên hệ
Cơ sở 1  : Tầng 6, 25 Duy Tân, TP. Đà Nẵng.
Tel        : (0236) 3 508 467 / 0913 493 986 
Fax       : (0236) 3 659 691
Email   : trungtamgiaoducdanang@gmail.com
Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype